metryczka


Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe podane na stronie internetowej firmy P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. są rejestrowane,
przetwarzane i ew. przesyłane do P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. wyłącznie w celu indywidualnej obsługi klienta,

przesłania informacji o produkcie lub przygotowania ofert serwisowych. Firma P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j.
zapewnia, że Pana/-i dane są traktowane poufnie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Prawa autorskie

© Copyright 2009 DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. Kielce, Polska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści, w postaci tekstu, ilustracji, wykresów, dźwięków, animacji i wideo,
jak również ich rozkład na stronach internetowych firmy P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. podlegają ochronie
praw autorskich i innych ustaw ochronnych. Treść tych stron internetowych nie może być kopiowana, przetwarzana,
zmieniana w celach komercyjnych lub udostępniana osobom trzecim. Ponadto niektóre strony internetowe
firmy P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. zawierają treści, które są lub mogą być chronione prawem autorskim
osób trzecich.

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z możliwie największą starannością.
Mimo to firma P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. nie może zagwarantować bezbłędności i ścisłości zawartych na
niej informacji. Firma P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. wyklucza ponoszenie jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody,
które powstały w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania z tej strony internetowej.

Odnośniki

Na naszej stronie umieściliśmy odnośniki do innych stron internetowych. Do wszystkich tych odnośników ma zastosowanie
następujące oświadczenie: Chcemy wyraźnie podkreślić, iż firma P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. nie ma żadnego
wpływu na ukształtowanie i treści stron, do których umieszcza odnośniki. Z tego względu wyraźnie odsuwamy od siebie
odpowiedzialność za wszelkie treści na stronach, do których prowadzą odnośniki na niniejszej stronie internetowej
i nie uważamy tych treści za własne. Oświadczenie to dotyczy wszystkich odnośników umieszczonych na naszej
stronie internetowej. Korzystanie z tych odnośników odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Wykluczone jest udzielenie gwarancji.

Licencja

Znajdująca się na stronach internetowych firmy P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. własność intelektualna taka jak:
patenty, marki i prawa autorskie podlega ochronie. Umieszczenie na stronach internetowych nie jest równoznaczne
z udzieleniem licencji na użytkowanie własności intelektualnej firmy P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. lub osób trzecich.

P.P.H. DURLIK Zdzisław Durlik Sp.j. 2009